Bản đồKhách sạn Mường Thanh Cửa Đông
Số 167 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel : (+84)2383965666
Fax: +84 2383 691 691
Email: info@cuadong.muongthanh.vn

TOP
Facebook chat