Nhà hàng & Bar

 • Nhà hàng Lam Giang
  Nhà hàng Lam Giang

  Giờ mở cửa: 06h00 – 22h00
  Giờ phục vụ ăn sáng: 06h00 – 09h30
  Vị trí: tầng 2

 • Bar Lam Hà
  Bar Lam Hà

  Giờ mở cửa: 08h00 – 22h00
  Vị trí: tầng 2

Facebook chat