Phòng họp & Hội nghị

Hội trường Lam Hồng
Hội trường Lam Hồng
Sức chứa: 250 khách
Vị trí: tầng 3
Diện tích: 350 m2

Facebook chat